Privacyverklaring A2 Dokter

A2 Dokter houdt zich aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

- Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht
  zijn;
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die eventueel persoonsgegevens voor ons verwerken.
- Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van u bij ons verwerkte
 persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leest u wat we bij A2 Dokter en http://www.a2dokter.nl doen met de informatie en persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

FACTURATIE: A2 DOKTER / A2 DOKTER- ONDERDELEN
Wanneer u uw Audi A2 aan onze zorg heeft toevertrouwd of onderdelen heeft besteld, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om een factuur te maken. Bij verzending worden uw N.A.W.-gegevens op het pakket genoteerd. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Wij gebruiken het kenteken van uw auto om onderdelen te bestellen of om meer over de auto te weten te komen.
Uw e-mailadres, telefoonnummer en (factuur)adres krijgen we van u via www.a2dokter.nl, mondeling of via WhatsApp. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens en facturen bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

GEBRUIK LEENAUTO
Wij vragen bij gebruik van onze leenauto de leenovereenkomst in te vullen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen. Na het terugbrengen van de leenauto zal de kopie worden teruggegeven, vernietigd dan wel verwijderd uit ons bestand.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

STATISTIEKEN
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

COOKIES
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

GOOGLE ANALYSTICS en HOSTNET
Wij gebruiken Google Analytics en Hostnet o.a. om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarnaast communiceren wij zoveel mogelijk via het contactformulier op onze website www.a2dokter.nl.Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google en Hostnet gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING
Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

CONTACTPERSOON PERSOONSBESCHERMING
Lukas van de Sande, tevens eigenaar van A2 Dokter is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Hij is bereikbaar via het contactformulier op www.a2dokter.nl voor uw vragen, wijzigingen of verzoeken omtrent uw persoonsgegevens.

U heeft de volgende rechten:
-         Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
-         Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
-         Het laten corrigeren van fouten.
-         Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
-         Intrekken van toestemming.
-         Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent en wat het kenteken van uw auto is, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN N.A.V. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Als u vindt dat wij uw gegevens niet op de juiste manier hebben gebruikt en u heeft dit duidelijk kenbaar aan ons gemaakt via het contactformulier, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

A2 Dokter
Duikerweg 5L
5145 NV WAALWIJK

telefoon: 06-29077965